פעילויות

האגודה מארגנת מזה שנים רבות את כנס שבועות שהפך כבר למסורת בקרב המאמינים בישוע המשיח בישראל.

האגודה הקימה ומנהלת רשתות דואר אלקטרוני סגורות לבניית הקשר בין מנהיגי קהילות בארץ. 

"הדדית - קרן ישראלית לעזרה" מהווה כלי של האגודה לעזרה חומרית, למאמינים משיחיים הניצבים בפני האתגר להתמודד עם הלחץ הכלכלי בארץ.

האגודה מארגנת כנסי מוסיקה בהם ניתנת במה לאומנים משיחיים להציג שירים משיחיים חדשים.

האגודה מארגנת קונצרטים פומביים בהם מושמעים שירים  משיחיים חדשים שנבחרו מתוך כנסי המוסיקה.

האגודה הפיקה בעשור האחרון ארבעה מופעים מוסיקליים לילדים ולמבוגרים שהביאו לידי ביטוי כישרונות רבים בגוף המשיח בארץ בתחומי הכתיבה, בימוי, עיצוב, מדיה, שירה, ריקוד, דרמה ועוד.

במסגרת האסיפה הכללית של האגודה נכללו גם סמינרים בנושאים חשובים שעומדים בראש סדר היום של קהילות המאמינים בישוע.

במשך יותר מעשור שהאגודה הוציאה לאור ביטאון בשפה העברית עבור גוף המשיח בארץ בשם "זאת הברית".

האגודה אירגנה במשך שנים השתתפות של מאמינים  משיחיים מכל רחבי הארץ בצעדת ירושלים המתקיימת מידי שנה בחג הסוכות.