רשתות GNM/ZKN

האגודה הקימה ומנהלת רשתות דואר אלקטרוני סגורות לבניית הקשר בין מנהיגי קהילות בארץ. 

מטרת הרשתות הללו היא לעודד ולחזק את האחדות בגוף המשיח בארץ, לבנות הכרה הדדית ולסייע ביצירת קשרים ותמיכה ההדדית בין חברי הרשת. הרשת מאפשרת לכל חבר בה לחלק עם כל חברי הרשת האחרים בקשות תפילה, עידכונים שונים, הודעות על אירועים, וכמו כן לדון בנושאים רלוונטיים לגוף המשיח בארץ. ברשת GMN יש כיום קרוב ל-250 רועי וזקני קהילות, ראשי ארגונים משיחיים ובעלי תפקידים אחראיים בקהילות.