קרן "הדדית"

"הדדית - קרן ישראלית לעזרה" מהווה כלי של האגודה לעזרה חומרית, למאמינים משיחיים הניצבים בפני האתגר להתמודד עם הלחץ הכלכלי בארץ.

 הקרן פועלת במספר מישורים:

1. מתן מענק כספי למשפחות ובודדים שהגישו בקשה לסיוע וקיבלו את המלצת הנהגת קהילתם. הקהילה מתחייבת לתרום 20% מהסכום שהקרן מאשרת.
    הקרן נותנת עדיפות למאמינים העמלים לפרנסתם, אך מתקשים זמנית בכיסוי הוצאות המחייה, מתוך כוונה שיוכלו לתמוך כלכלית, בעצמם ובאחרים, בעתיד.

2. מתן תמיכה חודשית קבועה לקהילות ואירגונים משיחיים. השתתפות בהוצאות כנסים למינהם (צעירים, חיילים, נוער), ומתן מילגות לסטודנטים בתכניות לימוד
    והכשרה משיחיות.    

3. מתן הלוואות ללא ריבית וללא הצמדה לבעלי עסקים קטנים שרוצים לפתח את העסקים שלהם, וליזמים המקימים עסקים חדשים.
    המבקשים צריכים לקבל את המלצת הנהגת הקהילה שלהם ולהגיש, בין היתר, תכנית עיסקית.