האגודה הארץ ישראלית של היהודים המשיחיים

האגודה הארץ ישראלית של היהודים המשיחיים

מטרתה המרכזית של האגודה הינה לשרת את המאמינים בישוע המשיח ואת הקהילות המשיחיות בישראל.

 

מטרות נוספות:

 

לתת ביטוי לזהותנו היהודית והישראלית כמאמינים בישוע המשיח,

 

לחזק את האחדות והקשר בין המאמינים בישוע המשיח,

 

להיות עדות חיה לאמונה באלוהי ישראל ובישוע המשיח.

 

להיות בקשר עם קהילות וארגונים ברחבי העולם, המאמינים באלוהי ישראל ובישוע המשיח, להביא אליהם את "דבר ה' מירושלים" ולעודד אותם לאהוב, לתמוך ולהתפלל עבור עם ישראל ועבור גוף המשיח בארץ ישראל.

 

הברית החדשה

קריאת הברית החדשה אונליין